Six Koromatua of Ngati Whakaue

The six Koromatua of Ngati Whakaue:

  • Hurunga te Rangi

  • Pukaki

  • Rangiiwaho

  • Taeotu

  • Te Roro o te Rangi

  • Tunohopu