List of Ngati Whakaue Marae

 • Whakaue Marae (Maketu)

 • Owhata Marae (Himemoa Point)

 • Hurunga te Rangi Marae (Ngapuna)

 • Te Papaiouru Marae (Tamatekapua)

 • Paratehoata/Te Kohea Marae (Tunohopu)

 • Te Kuirau Marae (Te Roro o te Rangi)

 • Te Koutu Marae (Tumahaurangi)

 • Waikuta Marae (Te Rangitunaeke) 

 • Parawai Marae 

 • Waiteti Marae

 • Tarukenga Marae